­čÜĹ KARETKA.ELK.PL ­čÜĹ

­čô× 570 777 112 - zak┼éad leczniczy

SPECJALISTYCZNY TRANSPORT MEDYCZNY
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ I SZKOLEŃ
PRYWATNA OPIEKA LEKARSKA I PIEL─śGNIARSKA
SZKOLENIA I POKAZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
WYNAJEM AMBULANS├ôW I SPRZ─śTU RATOWNICZEGO
AKCJE PROFILAKTYCZNE I CHARYTATYWNE

OFERTA


KARETKA.ELK.PL jest zak┼éadem leczniczym. Posiadamy wieloletnie do┼Ťwiadczenie w ratownictwie medycznym. Zajmujemy si─Ö zabezpieczeniem medycznym wszelkich imprez masowych, sportowych, kulturalnych, szkoleniowych, planów filmowych i reklamowych. ┼Üwiadczymy kompleksowe us┼éugi specjalistycznego transportu medycznego i sanitarnego chorych oraz krwi, produktów krwiopochodnych, leków, materia┼éów biologicznych. Oferujemy profesjonaln─ů opiek─Ö lekarsk─ů i piel─Ögniarsk─ů. Prowadzimy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa medycznego, wodnego i taktycznego. Wynajmujemy ambulanse i ratowniczy sprz─Öt medyczny. Organizujemy akcje profilaktyczne i charytatywne. Gwarantujemy do┼Ťwiadczenie, rzeteln─ů realizacj─Ö powierzonych zada┼ä oraz dopasowanie czasowe i terminowe.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
 • zespo┼éy wyjazdowe: karetki ratownicze / specjalistyczne
 • piesze patrole ratownicze
 • zmotoryzowane patrole medyczne  (quady / motorówki itp.)
 • stacjonarne punkty pomocy medycznej
 • koordynowanie zabezpieczenia medycznego
 • kompleksowe zabezpieczenie medyczne planów filmowych, zdj─Öciowych, reklamowych
ZABEZPIECZENIE  MEDYCZNE  SZKOLE┼â, ─ćWICZE┼â, EGZAMINÓW
 • ─çwicze┼ä strzeleckich, saperskich, skoków spadochronowych, gotowo┼Ťci medycznej l─ůdowisk, przemarszów, transportów, za┼éadunków i roz┼éadunków specjalistycznych
 • zabezpieczenie medyczne nurkowa┼ä z lekarzem z uprawnieniami w zakresie procedur medycznych rekompresji i dekompresji leczniczej
 • kwalifikacja lekarska do egzaminu ze sprawno┼Ťci fizycznej
 • zabezpieczenie medyczne zgrupowa┼ä poligonowych wojsk
SPECJALISTYCZNY  TRANSPORT  MEDYCZNY I SANITARNY
 • wyspecjalizowany transport medyczny i sanitarny realizowany na terenie ca┼éego kraju i unii europejskiej
 • zapewniamy komfortowe, klimatyzowane karetki z hydropneumatycznym zawieszeniem, pe┼énym wyposa┼╝eniem ratunkowym i profesjonalnym personelem medycznym
 • transportujemy zarówno w pozycji le┼╝─ůcej jak i siedz─ůcej do m.in.: domu, szpitala, poradni, przychodni, dentysty, na badania diagnostyczne, na rehabilitacj─Ö, domu opieki, sanatorium, urz─Ödu, lotniska, itp.
 • oferujemy bezp┼éatne miejsce w karetce dla osoby towarzysz─ůcej np. opiekuna, pomagamy w formalno┼Ťciach
 • transport mi─Ödzyszpitalny w standardzie podstawowym (dwóch ratowników medycznych) i specjalistycznym (lekarz i dwóch ratowników medycznych), planowy i pilny "na ratunek" - ca┼éodobowo
 • przewóz na ratunek ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego: krwi, produktów krwiopochodnych, leków, materia┼éów biologicznych, narz─ůdów i tkanek
 • wszystkie nasze ambulanse spe┼éniaj─ů normy PN-EN 1789, posiadaj─ů stosowne homologacje, s─ů wyposa┼╝one zgodnie z wymogami PRM w standardzie S, P lub T, uzyska┼éy zgody MSWiA na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym, maj─ů zainstalowane lokalizatory GPS i rejestratory toru jazdy     
PRYWATNA  OPIEKA  LEKARSKA I PIEL─śGNIARSKA
 • badania, porady lekarskie, konsultacje specjalistyczne
 • opieka piel─Ögniarska, pomoc osobom starszym 
 • kwalifikacja i przeprowadzenie szczepie┼ä ochronnych, "wciele┼ä" wojsk
 • prowadzenie bada┼ä profilaktycznych z zakresu medycyny pracy na potrzeby jednostek MON
 • opieka lekarska, piel─Ögniarska nad uczestnikami: obozów, kolonii, pó┼ékolonii, itp.
SZKOLENIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
 • zaj─Öcia teoretyczne i praktyczne z u┼╝yciem fantomu, defibrylatora AED, sprz─Ötu ratowniczego 
 • kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
POKAZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, TAKTYCZNEGO, WODNEGO
 • organizacja i przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy z u┼╝yciem fantomów, defibrylatorów AED i sprz─Ötu ratowniczego
 • prezentacja wyposa┼╝enia specjalistycznego sprz─Ötu medycznego i ambulansu
 • pokazy ratownictwa wodnego i taktycznego ratownictwa medycznego  
WYNAJEM AMBULANSÓW I RATOWNICZEGO SPRZ─śTU MEDYCZNEGO
 • wynajem krótko i d┼éugo terminowy specjalistycznych ambulansów z norm─ů PN-EN 1789, posiadaj─ůcych stosowne homologacje i  wyposa┼╝enie zgodnie z wymogami PRM, z lokalizatorami GPS i rejestratorami toru jazdy
 • wynajem specjalistycznego sprz─Ötu medycznego z wa┼╝nymi przegl─ůdami technicznymi: defibrylatory z 12 EKG, NIBP, SpO2, funkcj─ů elektrostymulacji, respiratory ratowniczo-transportowe, pompy strzykawkowe, ssaki medyczne elektryczne i r─Öczne, butle tlenowe z reduktorami i przep┼éywomierzami, nosze karetkowe wielozadaniowe, krzes┼éa kardiologiczne, deski ortopedyczne ze stabilizacj─ů g┼éowy i pasami, nosze podbieraj─ůce, materace pró┼╝niowe, zestawy szyn unieruchamiaj─ůcych, kamizelki KED, szyny wyci─ůgowe, worki samorozpr─Ö┼╝alne, laryngoskopy, urz─ůdzenia do infuzji ci┼Ťnieniowej, przeno┼Ťne podgrzewacze p┼éynów infuzyjnych, pojemniki reinplantacyjne, pulsoksymetry, ci┼Ťnieniomierze, glukometry, termometry, stetoskopy, itp.     
AKCJE PROFILAKTYCZNE, CHARYTATYWNE
 • organizacja przedsi─Öwzi─Ö─ç prozdrowotnych, tzw. "bia┼éych sobót", akcji krwiodawstwa, propagowania transplantologii, bada┼ä przesiewowych, zbiórek pieni─Ö┼╝nych na cele charytatywne, edukacja prozdrowotna
Zabezpieczenia medycznie realizowali┼Ťmy dotychczas na terenie województwa warmi┼äsko-mazurskiego (E┼ék, Gi┼╝ycko, Pisz, Olecko, K─Ötrzyn, Mr─ůgowo, Go┼édap, W─Ögorzewo, Olsztyn, Elbl─ůg, Ostróda, Szczytno), podlaskiego (Grajewo, Augustów, Suwa┼éki, Mo┼äki, Bia┼éystok, ┼üom┼╝a), mazowieckiego (Ostro┼é─Öka, Warszawa).
Transport medyczny, sanitarny, przewóz chorych i niepe┼énosprawnych wykonujemy na terenie ca┼éego kraju oraz unii europejskiej.

+48 570 777 112 - CA┼üODOBOWY TELEFON ALARMOWY. ROZMOWY REJESTROWANE.

KONTAKT


 • KARETKA.ELK.PL - zak┼éad leczniczy, 19-300 E┼ék, woj. warmi┼äsko-mazurskie, Polska

­čÜĹ KARETKA.ELK.PL

­čô× 570 777 112

ZAKŁAD LECZNICZY

­čÜĹ KARETKA.ELK.PL ­čô× 570 777 112

TERMINOWO - KOMFORTOWO - PROFESJONALNIE - BEZPIECZNIE

PRAWO


REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO udost─Öpniany jest na wniosek zainteresowanego.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

Ustawa o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymaga┼ä dotycz─ůcych zabezpieczenia pod wzgl─Ödem medycznym imprezy masowej  z dnia 6 lutego 2012 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi─ůzku z realizacj─ů wymogów Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys┼éuguj─ůcych Pani/Panu prawach z tym zwi─ůzanych.

Poni┼╝sze zasady stosuje si─Ö pocz─ůwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot Leczniczy: Indywidualna Praktyka Lekarska Karol Busz, 19-300 E┼ék, Chru┼Ťciele, ul. Bociania 33, NIP: 522-269-91-38, Regon: 280 23 23 31, e-mail: kontakt@karetka.elk.pl, www.karetka.elk.pl, telefon do koordynatora: 570 777 112, prowadz─ůcy Zak┼éad Leczniczy: karetka.elk.pl, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonuj─ůcych Dzia┼éalno┼Ť─ç Lecznicz─ů, organ rejestrowy: Wojewoda Warmi┼äsko-Mazurski, pod numerem ksi─Ögi rejestrowej: 000000205063, zwana dalej karetka.elk.pl

2. Je┼Ťli ma Pani/Pan pytania dotycz─ůce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia┼éania karetka.elk.pl, a tak┼╝e przys┼éuguj─ůcych Pani/Panu uprawnie┼ä, mo┼╝e si─Ö Pani/Pan skontaktowa─ç si─Ö z karetka.elk.pl za pomoc─ů adresu email: kontakt@karetka.elk.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů w celu/celach:
a) wype┼énienia obowi─ůzków prawnych ci─ů┼╝─ůcych na karetka.elk.pl
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami karetka.elk.pl
c) w pozosta┼éych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie na podstawie wcze┼Ťniej udzielonej zgody, w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tre┼Ťci zgody.

5. W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog─ů by─ç:
a) organy w┼éadzy publicznej oraz podmioty wykonuj─ůce zadania publiczne lub dzia┼éaj─ůce na zlecenie organów w┼éadzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj─ů z przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z karetka.elk.pl przetwarzaj─ů dane osobowe dla których Administratorem jest karetka.elk.pl

6. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji celów okre┼Ťlonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

7. W zwi─ůzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys┼éuguj─ů Pani/Panu nast─Öpuj─ůce uprawnienia:
a) prawo dost─Öpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do ┼╝─ůdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne
c) prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, dla których by┼éy zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– osoba, której dane dotycz─ů wycofa┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw─ů przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
– dane osobowe przetwarzane s─ů niezgodnie z prawem
– dane osobowe musz─ů by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisów prawa
d) prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotycz─ů kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ich ograniczenia
– Administrator nie potrzebuje ju┼╝ danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz─ů, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze┼ä
– osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstawy sprzeciwu
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy ┼é─ůcznie spe┼énione s─ů nast─Öpuj─ůce przes┼éanki:
– przetwarzanie danych odbywa si─Ö na podstawie umowy zawartej z osob─ů, której dane dotycz─ů lub na podstawie zgody wyra┼╝onej przez t─ů osob─Ö
– przetwarzanie odbywa si─Ö w sposób zautomatyzowany
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy ┼é─ůcznie spe┼énione s─ů nast─Öpuj─ůce przes┼éanki:
– zaistniej─ů przyczyny zwi─ůzane z Pani/Pana szczególn─ů sytuacj─ů, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w┼éadzy publicznej przez Administratora
– przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys┼éuguje Pani/Panu prawo do cofni─Öcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni─Öcie to nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem, z obowi─ůzuj─ůcym prawem.

9. W przypadku powzi─Öcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w karetka.elk.pl Pani/Pana danych osobowych, przys┼éuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w┼éa┼Ťciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody osoby, której dane dotycz─ů, podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych jest obowi─ůzkowe, w sytuacji gdy przes┼éank─Ö przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi─Ödzy stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mog─ů by─ç przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b─Öd─ů profilowane.

KIEROWNIK ZAKŁADU LECZNICZEGO: lek. spec. Karol Busz
This site was built using